Chat with us, powered by LiveChat

Како да аплицирам и што ми е потребно?

Како и од каде да испратам апликација за кредит од Credissimo?

  1. Испрати апликација целосно онлајн со пополнување на краток формулар на нашиот сајт;
  2. Можеш да поднесеш барање за кредит и со јавување на тел. 15 020;
  3. Преку твојот кориснички профил.

 

Какви податоци ми се потребни?

За да аплицираш за кредит, потребно е да имаш важечки документ за идентификација (лична карта или пасош), личен имејл, мобилен телефон, трансакциска сметка и едно дополнително лице за контакт. 

 

Дали има провизија за испраќање на барањето за кредит?

Поднесувањето на барање за кредит е целосно бесплатно.

 

Кои се условите за испраќање на барање за кредит?

  1. Да си полнолетен.
  2. Да имаш важечки документ за идентификација.

 

Задолжително ли е да посочам лице за контакт?

Да, за да испратиш апликација за кредит, потребно е да наведеш лице за контакт, кое што ќе го исконтактираме при разгледување на барањето. Лицето треба да е полнолетно и да има сопствен мобилен телефонски број. Може да биде твој роднина, пријател или колега.

Лицето за контакт не е жирант!

 

Може ли да се откажам од бараниот кредит откако ми е одобрен?

Да, можеш да се откажеш од одобрен кредит. Испраќањето на апликација за кредит не те обврзува со договор.

 

Како да ги испратам сликите од личниот документ?

  1. Сликите од предната и задната страна може да ги прикачиш додека ја пополнуваш апликацијата во одредените полиња.
  2. Доколку пропуштиш да ги прикачиш сликите на самата апликација, може да ги испратиш преку некоја од нашите платформи за комуникација - https://credissimo.mk/mk/contacts
  3. Може да ги прикачиш и преку твојот кориснички профил, во секција “Лични податоци”. 
  4. Сликите може да бидат прикачени и преку линкот, што го доби во СМС порака при одобрување на апликација.

 

Дали навистина сè се случува онлаjн?

Да, пополнувањето и испраќањето на барањето за кредит, како и потпишувањето на договорот се вршат целосно онлајн, без трошоци за аплицирање и без потреба од посета на канцеларија. По одобрувањето, веднаш го добиваш одобрениот износ на твојата трансакциска сметка.

Дали одговорот ти помогна?

0 од 0 го сметаа ова корисно