Chat with us, powered by LiveChat

Кои кредити ги нуди Credissimo?

Credissimo плус

Credissimo плус кредит од 6.000 до 200.000 ден. со враќање на месечни рати од 3 до 36 месеци.

Credissimo плус ти нуди можност за рефинансирање на тековниот кредит и обединување на повеќе кредити во еден.

 

Credissimo до плата

Credissimo до плата е кредит од 3.000 до 30.000 ден. со период на отплата од 15 до 45 дена.

Credissimo до плата ти нуди можност за продолжување на рокот на отплата, доколку немаш можност да го исплатиш кредитот целосно.

 

Дали навистина кредитот Credissimo до плата е БЕСКАМАТЕН?

Да, ако првиот кредит во Credissimo ти е Credissimo до плата, истиот е БЕЗ КАМАТА со рок на исплата до 45 дена*, за износ до 30.000 денари, а секој следен е без камата ако е вратен во грејс периодот!

 

* Промотивните услови важат за 1-oт и секој 5-ти кредит Credissimo до плата до 30.000 денари и рок на враќање до 45 дена за првиот кредит Credissimo до плата и 30 дена за секој петти кредит Credissimo до плата. Каматната стапка е 0% или 0 денари и вкупните административни трошоци се 0 денари, а гратисниот период одговара на избраниот период на враќање. За кредит од 30.000 денари одобрен со рок на враќање 30 денови, враќате вкупно 30.000 денари. Стапката на вкупните трошоци на годишно ниво (СВТ) изнесува 0%. Периодот за враќање над 30 денови е 35, 40 или 45 денови и важи само за првиот кредит од кредитниот производ Credissimo до плата. Кредитните барања се одобруваат согласно ОУ на ФД Кредисимо ДООЕЛ Скопје

Дали одговорот ти помогна?

1 од 1 го сметаа ова корисно